...
sale

واحد فروش کیان رنگین

دو زیر مجموعه بازاریابی و کارشناسی فروش در این واحد در خدمت مصرف کنندگان هستند.

بخش کارشناسی فروش، آمادگب ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در موارد زیر را دارد :

۱- مشاوره پیش از خرید به منظور انتخاب پوشش مناسب با توجه به کاربرد قطعات

۲-بررسی خط مصرف و ارائه پیشنهاد به منظور عیب یابی و رفع ایراد، بهینه سازی خط و افزایش کارایی