...
metal com
صنعت مبلمان

در این صنعت ضمن انتظار در زیبایی ظاهری و تنوع رنگی  ، حفاظت و مقاومت رنگی از شرایط بسیار مهم در رضایت مشتری   می باشد. در صنایع مبلمان فضای باز ، محافظت از خوردگی همراه با زیبایی و دوام  بالا مورد انتظار  می باشد  .

کاربرد پوشش های پودری در قفسه بندی های فروشگاهی – مبلمان اداری – میز و صندلی فضای باز و باغی – پارتیشن بندی فضاهای اداری و انبارها – کابینتها و فایلینگ و… می باشد .

com ico

موارد استفاده از رنگ های پودری در صنایع مبلمان

ghafase

قفسه بندی و انبارها

sayebsan

سایه بان و آلاچیق های فلزی

metal sandali

مبلمان فلزی

dekor

 دکوراسیون داخلی

ghafas for

قفسه های فروشگاهی

kom

قفسه های فلزی

stad

صندلی های استادیومی

رنگ های مورد استفاده در صنعت مبلمان

پوششهای پودری چرمی مانند سایرپوششهای طرحدار دارای سطح ناصافی هستند که به صورت برجستگیها وفرورفتگی های تقریبا” منظم سینوسی دیده میشود . این گروه معمولا” طیف وسیعی رادربرمیگیرند که ازسطوح تقریبا” صاف بابرجستگی های وفرورفتگی های کم ارتفاع ودارای دامنه وسیع ، تاسطوح دارای برجستگی های  بسیار ریز وبهم فشرده درآن قرار میگیرند. بایددقت شود درصورت پاشش نامناسب درسطح پوشش نهایی حفره هایی ایجاد خواهد شد که حفاظت رنگ ازسطح را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد

پوشش هایی که تحت این نام شناخته می شوند ، معمولا” سطحی ناصاف داشته وبه دوزیرگروه اصلی تقسیم میشوند ، گروه اول که درآنها سطح پوشش نهایی ازیک رنگ زمینه ویک رنگ ثانویه تشکیل میشود ( رنگ ثانویه به صورت رگه رگه روی رنگ زمینه دیده می شود ) وگروه دوم که تک رنگ بوده وبه سطوح فلزی ضربه خورده وناصاف شباهت دارند.

این پوشش ها به دلیل تنوع رنگی وسطح ناصاف ازجمله بهترین پوششهای کاربردی برای سطوح ناهموار ویادارای  مشکلاتی نظیر اثرات جوشکاری ( خالجوش )  به شمار میروند

این گروه ، ازجمله پوششهای پودری هستند که استفاده از آنها درحال گسترش است . این پوششها درانواع طرحداروساده وبرای کاربردهای مختلف قابل ساخت  میباشند امابایددقت کرددراستفاده از پودرهای پوششی متالیک طرحدار بایدحساسیت های هردو گروه پوششهای متالیک وپوششهای طرحدار درنظرگرفته  شود .

پودرهای متالیک درصورت مناسب بودن دستگاه مورداستفاده ، معمولا” باهردوروش کرونا وترایبو به خوبی باردار میشوند. درباردارشدن به روش کرونا ولتاژ مناسب  برای اعمال پودرهای  متالیک معمولا” درحد فاصل ۷۵ تا ۱۰۰ کیلوولت میباشد درصورت استفاده از سیستم ترایبو باتوجه به ساختار رنگ باید سرعت جریان  هوا درحدی تنظیم شود که پودر به مقدارمناسب باردار گردد.

درهردو گروه رنگ های متالیک  پودری ساده وطرحدار ، شرایط پاشش وپخت رنگ درفام نهایی اثربسیار زیادی میگذارند. ازجمله عواملی که ممکن است باعث اختلاف فام در این رنگها شوند، میتوان به موارد زیر اشاره  کرد.

گاهی اوقات در صنایع مبلمان نیاز به مقاومت های خاص در برابر خوردگی و مقاومت در مقابل اشعه    uv  می باشد . در این گونه موارد از لایه زیرین پوشش پوری با خاصیت مقاومت در برابر خوردگی همراه با حفظ ظاهری خاص نیاز است ، که از پوشش های آسترپودری استفاده می شود .