...
car powder
صنایع خودرویی

در این صنعت انتظار برای مقاومت های بالای رنگی در محیط خشن مورد انتظار است . طیف وسیعی از رنگ ها در این صنعت از جمله صاف ، طرح دار ، براق و نیمه براق که دارای مقاومتهای خوردگی بالایی می باشد قابل ارائه است . پوشش های پودری در این صنعت بیشتر در صنایع پایین دستی همچون  سپر سازی – دریچه ها و تزئینات داخلی اتومبیل انواع ریل ها و رکابها ، فنر ، استراکچر و فریم خام خودرو کاربرد دارد .

car icon

موارد استفاده از رنگ پودری در صنعت خودرو

sunroof

ریل های سقف بازشونده

inter des

 تزیینات داخلی

band

 کاور باندها

motor

  موتور و قطعات پوشاننده و محافظ

separ

 سپرها

shasi

    فریم و بدنه اصلی خودرو

komak fanar

 کمک فنرها

tazinat khareji

رکاب ها و تجهیزات تزیینی بیرونی

انواع رنگ های پودری مورد مصرف در صنعت خودرو

این گروه ، ازجمله پوششهای پودری هستند که استفاده از آنها درحال گسترش است . این پوششها درانواع طرحداروساده وبرای کاربردهای مختلف قابل ساخت  میباشند امابایددقت کرد در استفاده از پودرهای پوششی متالیک طرحدار بایدحساسیت های هردو گروه پوششهای متالیک وپوششهای طرحدار درنظرگرفته  شود .

پودرهای متالیک درصورت مناسب بودن دستگاه مورداستفاده ، معمولا” باهردوروش کرونا وترایبو به خوبی باردار میشوند. درباردارشدن به روش کرونا ولتاژ مناسب  برای اعمال پودرهای  متالیک معمولا” درحد فاصل ۷۵ تا ۱۰۰ کیلوولت میباشد درصورت استفاده از سیستم ترایبو باتوجه به ساختار رنگ باید سرعت جریان  هوا درحدی تنظیم شود که پودر به مقدارمناسب باردار گردد.

درهردو گروه رنگ های متالیک  پودری ساده وطرحدار ، شرایط پاشش وپخت رنگ درفام نهایی اثربسیار زیادی میگذارند.

پوشش های پودری جزء صنایع سبز حساب شده و در صنایع خودرویی جایگزین بسیار مناسبی نسبت به دیگر پوشش های نهایی و با دوام بیشتر می باشد .

گاهی اوقات در صنایع خودرویی نیاز به مقاومت های خاص در برابر خوردگی و مقاومت در مقابل اشعه uv  می باشد . در این گونه موارد از لایه زیرین پوشش پودری با خاصیت مقاومت در برابر خوردگی همراه با حفظ ظاهری خاص نیاز است ، که از پوشش های آسترپودری استفاده می شود .