...
7

واحد کنترل کیفیت کیان رنگین

از جمله اهداف اولیه و اصلی گروه کیان رنگین، انجام تولید با کیفیت بالا و حفظ مرغوبیت کالا در تمامی تولیدات می باشد. واحد کنترل کیفیت که جهت دستیابی به هدف فوق تلاش می کند، از دو گروه کنترل کیفیت مواد اولیه و کنترل کیفیت محصول تشکیل شده است.

کلیه مواد اولیه مورد استفاده در خط تولیدات کیان رنگین که با توجه به خواص مورد انتظار از محصول در مراحل اولیه فرمولاسیون در واحد تحقیق و توسعه از میان گروه های مختلف مواد اولیه به دقت پیش گزین می شوند، هنگام ورود به کارخانه از نظر مطابقت داشتن با مشخصات فنی و نمونه اولیه ارائه شده، در واحد کنترل کیفیت مواد اولیه بررسی و سپس وارد فاز تولید می شوند. واحد کنترل کیفیت محصول، در تمامی مراحل تولید شرایط کار و محصول مربوطه را مورد بررسی دقیق قرار می دهد.

این واحد با هماهنگی واحد تحقیق و توسعه، علاوه بر کنترل کیفیت محصول حین تولید و در مرحله خروج، شرایط بهینه استفاده از محصولات را تدوین کرده و راهنمایی لازم را در اختیار کاربران پوشش های پودری قرار می دهد.

پشتیبانی فنی و رفع مشکلات کاربران مستقیما زیر نظر واحد کنترل کیفیت انجام می گیرد.