...
racecar-chassis

صنایع خودرویی

در این صنعت انتظار برای مقاومت های بالای رنگی در محیط خشن مورد انتظار است . طیف وسیعی از رنگ ها در این صنعت از جمله صاف ، طرح دار ، براق و نیمه براق که دارای مقاومتهای خوردگی بالایی می باشد قابل ارائه است . پوشش های پودری در این صنعت بیشتر در صنایع پایین دستی همچون  سپر سازی – دریچه ها و تزئینات داخلی اتومبیل انواع ریل ها و رکابها ، فنر ، استراکچر و فریم خام خودرو کاربرد دارد .

 

موارد استفاده از رنگ پودری در صنعت خودرو

                                                                                                                                                                   

ریل های سقف بازشونده                               تزیینات داخلی                                                کاور باندها                                     موتور و قطعات پوشاننده و محافظ                                           سپرها

                                                                              

رکاب ها و تجهیزات تزیینی بیرونی                  کمک فنرها                                           فریم و بدنه اصلی خودرو

این گروه ، ازجمله پوششهای پودری هستند که استفاده از آنها درحال گسترش است . این پوششها درانواع طرحداروساده وبرای کاربردهای مختلف قابل ساخت  میباشند امابایددقت کرد در استفاده از پودرهای پوششی متالیک طرحدار بایدحساسیت های هردو گروه پوششهای متالیک وپوششهای طرحدار درنظرگرفته  شود .

پودرهای متالیک درصورت مناسب بودن دستگاه مورداستفاده ، معمولا” باهردوروش کرونا وترایبو به خوبی باردار میشوند. درباردارشدن به روش کرونا ولتاژ مناسب  برای اعمال پودرهای  متالیک معمولا” درحد فاصل 75 تا 100 کیلوولت میباشد درصورت استفاده از سیستم ترایبو باتوجه به ساختار رنگ باید سرعت جریان  هوا درحدی تنظیم شود که پودر به مقدارمناسب باردار گردد.

درهردو گروه رنگ های متالیک  پودری ساده وطرحدار ، شرایط پاشش وپخت رنگ درفام نهایی اثربسیار زیادی میگذارند.

پوشش های پودری جزء صنایع سبز حساب شده و در صنایع خودرویی جایگزین بسیار مناسبی نسبت به دیگر پوشش های نهایی و با دوام بیشتر می باشد .

 

 

گاهی اوقات در صنایع خودرویی نیاز به مقاومت های خاص در برابر خوردگی و مقاومت در مقابل اشعه uv  می باشد . در این گونه موارد از لایه زیرین پوشش پودری با خاصیت مقاومت در برابر خوردگی همراه با حفظ ظاهری خاص نیاز است ، که از پوشش های آسترپودری استفاده می شود .